O NAS

Założona w 2010, firma BUGANIK jest pracownią inżynierską, z siedzibą w Zielonej Górze. Nasza kadra posiada doświadczenie zawodowe przy projektach realizowanych na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Specjalizujemy się w szczególności w projektowaniu obiektów mostowych, murów oporowych oraz stadionów. W naszej firmie, zachowujemy najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej, aby dostarczyć naszym klientom i partnerom praktyczne rozwiązania i wsparcie, które prowadzą do efektywnego ukończenia każdego projektu.

Nasz zespół składa się z pasjonatów inżynierii lądowej, którzy doskonale radzą sobie z wyzwaniami stawianymi zarówno przez firmy prywatne jak i jednostki samorządowe.

W okresie 09.2018 – 12.2019 realizujemy projekt pn. „Internacjonalizacja marki Grzegorz Buganik”.

Celem projektu jest rozwój działalności firmy poprzez ekspansję na rynki międzynarodowe, przy wykorzystaniu działań w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brandt” PO IR.

Dzięki realizacji projektu mamy szansę zaistnieć w branży budownictwa na rynku międzynarodowym.

Planujemy osiągnąć efekty w postaci podpisania zagranicznych kontaktów handlowych oraz osiągnięcia przychodów ze sprzedaży usług na eksport.

Wartość projektu: 269 900 PLN
Wartość dofinansowania UE: 229 415 PLN